ΧΡΩΜΑΤΟΥΠΟΛΗH

Διεύθυνση : Ν.ΛΑΓΔΑΡΗ 18,
Τ.Κ. : 60062
Πόλη : ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2351041470