ΤΡΑΚΑΔΑΣ Α.Ε.Ε.

Διεύθυνση : ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 95
Τ.Κ. : 11744
Πόλη : ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Τηλέφωνο : 210 9022200