ΤΡΑΚΑΔΑΣ Α.Ε.Ε.

Διεύθυνση : ΘΗΒΩΝ 99
Τ.Κ. : 12136
Πόλη : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τηλέφωνο : 2105746087