ΤΡΑΚΑΔΑΣ Α.Ε.Ε.

Διεύθυνση : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 373
Τ.Κ. : 18451
Πόλη : ΝΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2104252545