ΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση : 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 34
Τ.Κ. : 61100
Πόλη : ΚΙΛΚΙΣ
Τηλέφωνο : 23410 91046