ΜΠΑΝΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ

Διεύθυνση : ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 29
Τ.Κ. : 45221
Πόλη : ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 26510 34309