ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΡΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διεύθυνση : ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΔΗ 57
Τ.Κ. : 56121
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Τηλέφωνο : 2310 740141