ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διεύθυνση : ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 4
Τ.Κ. : 51123
Πόλη : ΞΥΡΟΚΡΥΝΗ
Τηλέφωνο : 2310740141