ΜΟΛΑ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΕΤ

Διεύθυνση : Παν. Τσαλδάρη 123
Τ.Κ. : 67100
Πόλη : ΞΑΝΘΗ
Τηλέφωνο: 25410 70995