ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ Χ & Σ Ο.Ε.

Διεύθυνση : ΙΘΑΚΗΣ 62 & ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ
Τ.Κ. : 54248
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο : 2310 3031173