ΚΟΝΤΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 32-34
Τ.Κ. : 56429
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΥΧΝΗ
Τηλέφωνο : 2310 650464