ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ

Διεύθυνση : 4οχλμ. ΚΩ-ΧΩΡΙΩΝ
Τ.Κ. : 85300
Πόλη : ΚΩΣ
Τηλέφωνο : 22420 29344