ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Ι Κ ΟΕ

Διεύθυνση : ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24
Τ.Κ. : 56224
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλέφωνο : 2310601316