ΒΙΔΑΚΗΣ Α.Ε.

Διεύθυνση : 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 5
Τ.Κ. : 66100
Πόλη : ΔΡΑΜΑ
Τηλέφωνο : 25210 21036