ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση : ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 129
Τ.Κ. : 15234
Πόλη : ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο : 210 4868894