Βόρεια Ελλάδα

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΒΕΕ

Διεύθυνση : 18οΧΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Τ.Κ. : 57019
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2392029501