Κέντρο

DUBEI PETER DANIEL

Διεύθυνση : ΧΙΟΥ 41
Τ.Κ. : 11141
Πόλη : ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 215 5504714

ΔΑΥΛΑΣ Κ.

Διεύθυνση : ΠΑΤΗΣΙΩΝ 300 & ΓΡΗΓΟΡΟΒΙΟΥ 1
Τ.Κ. : 11141
Πόλη : ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2102113111

ΤΡΑΚΑΔΑΣ Α.Ε.Ε.

Διεύθυνση : ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 95
Τ.Κ. : 11744
Πόλη : ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Τηλέφωνο : 210 9022200

ΤΡΑΚΑΔΑΣ Α.Ε.Ε.

Διεύθυνση : ΦΩΚΙΔΟΣ 31
Τ.Κ. : 11527
Πόλη : ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 7700750