ΧΡΩΜΑΤΟΥΠΟΛΗ

Διεύθυνση : ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 104
Τ.Κ. : 54644
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο : 2310 838434