ΧΡΩΜΑΤΟΥΠΟΛΗ

Διεύθυνση : ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 124
Τ.Κ. : 54642
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο : 2310 668199