ΧΡΩΜΑΤΟΥΠΟΛΗ

Διεύθυνση : 1ΧΛΜ ΜΟΥΔΙΑΝΩΝ – ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Τ.Κ. : 63200
Πόλη : ΝΕΑ ΜΟΥΔΙΑΝΑ
Τηλέφωνο : 23730 24911