ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΕ

Διεύθυνση : Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ 54
Τ.Κ. : 16233
Πόλη : ΒΥΡΩΝΑΣ- ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2107666555