ΤΣΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Διεύθυνση : ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ 42-44
Τ.Κ. : 34500
Πόλη : ΑΛΙΒΕΡΙ
Τηλέφωνο : 22230 24293