ΤΡΑΚΑΔΑΣ Α.Ε.Ε.

Διεύθυνση : ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 187 ΦΩΚΙΔΟΣ
Τ.Κ. : 11527
Πόλη : ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 7700750