ΤΡΑΚΑΔΑΣ Α.Ε.Ε.

Διεύθυνση : ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 16
Τ.Κ. : 11146
Πόλη : ΓΑΛΑΤΣΙ
Τηλέφωνο : 2102920222