ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Διεύθυνση : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77
Τ.Κ. : 15127
Πόλη : ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Τηλέφωνο : 210 8049557