ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Διεύθυνση : 2ο ΧΛΜ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΚΟΣΜΙΟΥ
Τ.Κ. : 69100
Πόλη : ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο : 25310 22931