ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ

Διεύθυνση : ΟΡ. ΜΑΚΡΗ 15
Τ.Κ. : 34100
Πόλη : ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλέφωνο : 22210 60155