ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση : ΑΓΛΑΟΝΙΚΗΣ 10-12
Τ.Κ. : 11743
Πόλη : ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Τηλέφωνο : 210 9215775