ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ&Δ Ο.Ε.

Διεύθυνση : Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 190
Τ.Κ. : 15354
Πόλη : ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Τηλέφωνο : 210 6655390