ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΕ

Διεύθυνση : ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τ.Κ. : 18010
Πόλη : ΑΙΓΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2297 028838