ΡΑΠΤΗΣ ΑΘ-ΚΟΛΚΟΥΚΗΣ Π ΟΕ

Διεύθυνση : ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 5
Τ.Κ. : 68100
Πόλη : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλέφωνο : 25510 20225