ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διεύθυνση : Δ.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 38Α
Τ.Κ. : 32100
Πόλη : ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Τηλέφωνο : 22610 25526