ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Μ- ΚΑΛΛΟΣ Θ & ΣΙΑ ΟΕ

Διεύθυνση : ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ
Τ.Κ. : 63077
Πόλη : ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Τηλέφωνο : 2374081750