ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

Διεύθυνση : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 25
Τ.Κ. : 12135
Πόλη : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τηλέφωνο : 210 5743383