ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Διεύθυνση : ΥΔΡΑΣ 16
Τ.Κ. : 65302
Πόλη : ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνο : 2510 224411