ΜΠΟΚΙΑΣ Γ & ΥΙΟΙ ΟΕ

Διεύθυνση : 2οΧΛ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Τ.Κ. : 19400
Πόλη : ΒΑΡΗ ΚΟΡΩΠΙ
Τηλέφωνο : 2108971105