ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διεύθυνση : 3ο ΧΛΜ ΜΥΡΙΝΑΣ ΘΕΡΜΩΝ
Τ.Κ. : 81400
Πόλη : ΛΗΜΝΟΣ
Τηλέφωνο : 22540 29871