ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Διεύθυνση : ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 111
Τ.Κ. : 71306
Πόλη : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλέφωνο : 2810 212630