ΚΟΥΣΙΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝ & ΣΙΑ ΟΕ

Διεύθυνση : 18οΧΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Τ.Κ. : 57019
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
Τηλέφωνο : 2392071580