ΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ Χ & Σ Ο.Ε.

Διεύθυνση : ΦΙΛΙΠΠΟΥ 74
Τ.Κ. : 54635
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
Τηλέφωνο : 2310 203592