ΚΟΡΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)

Διεύθυνση : ΔΟΜΠΟΛΗ 33
Τ.Κ. : 45332
Πόλη : ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 26513 11177