ΚΟΡΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)

Διεύθυνση : ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 9 (ΓΥΑΛΙ ΚΑΦΕΝΕ)
Τ.Κ. : 45444
Πόλη : ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 26510 37551