ΚΟΛΙΤΣΑΣ Ε. – ΜΑΝΑΛΗ Α. Ε.Ε.

Διεύθυνση : ΑΠΡΟΒΑΤΟΥ
Τ.Κ. : 84500
Πόλη : ΑΝΔΡΟΣ
Τηλέφωνο : 22820 41484