ΚΟΚΚΩΝΗ ΑΦΟΙ ΟΕ.

Διεύθυνση : ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗ 158
Τ.Κ. : 26334
Πόλη : ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο : 2610 324482