ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Ι Κ ΟΕ

Διεύθυνση : Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 126
Τ.Κ. : 54248
Πόλη : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο : 2310306307