ΚΑΜΠΑΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Α.Ε.

Διεύθυνση : ΑΝΑΓΝ. ΓΟΓΟΝΗ 46Α
Τ.Κ. : 73300
Πόλη : ΧΑΝΙΑ
Τηλέφωνο : 28210 87407