ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διεύθυνση : ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Τ.Κ. : 84400
Πόλη : ΠΑΡΟΙΚΙΑ , ΠΑΡΟΥ
Τηλέφωνο : 22840 27600