ΕΡΓΚΙΟΥΝ ΤΣΑΟΥΣ ΧΑΣΑΝ

Διεύθυνση : Πτολεμαίου 2
Τ.Κ. : 69300
Πόλη : ΣΑΠΠΕΣ – Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
Τηλέφωνο : 25300 23401 – 6978252133