ΔΙΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΗΛ

Διεύθυνση : 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ 10
Τ.Κ. : 56429
Πόλη : ΕΥΚΑΡΠΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο : 2311262196