ΔΑΥΛΑΣ Κ.

Διεύθυνση : ΠΑΤΗΣΙΩΝ 300 & ΓΡΗΓΟΡΟΒΙΟΥ 1
Τ.Κ. : 11141
Πόλη : ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2102113111